Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

Ukončené dražby

10178 RADVANEC

Nejnižší podání: 2 450 000 Kč
10178 RADVANEC Snížení ceny. Rekreační středisko Radvanec - Maxov. V blízkosti střediska Sloup v Čechách. Severní Čechy. Prohlídky: 24.7.2008 od 12.00 hod. a 21.8.2008 od 9.00 hod..Dražební jistota 735.000,- Kč. Dražba se koná: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, místnost č. 460, 4. patro !!!NEVYDRAŽENO!!!
Den dražby: 05.09.2008 10:00 GP Detaily

10179 pozemky Sebuzín

Nejnižší podání: 500 000 Kč
10179 pozemky SebuzínSnížení vyvolávací ceny z 800.000,- Kč na 500.000,- Kč. Jedná se o pozemky a budovy v Sebuzíne u Ústí nad Labem. Bývalé rekreační středisko. Prohlídky 25.7.2008 od 11.00 hod. a 22.8.2008 od 13.00 hod. Dražební jistota 150.000,-Kč. Místo dražby: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, místnost č. 460, 4. patro. Zápis k dražbě od 10.30 hod. !!! VYDRAŽENO: 1.300.000,-Kč !!!
Den dražby: 05.09.2008 11:00 Dražební vyhláška Detaily

10185 vila "B" RUMBURK

Nejnižší podání: 2 105 950 Kč
10185  vila "B" RUMBURK Dražba vily v klidné části Rumburku. Umístěna v areálu parku, který rovněž předmětem dražby. Zastavenáná plocha 265 m2. Park 6062 m2. Vhodné jako reprezentační sídlo. Sousedí s předmětem dražby 10186. VYDRAŽENO!!!!!
Den dražby: 15.01.2009 09:30 Dražební vyhláška Detaily

10189 budova bývalé kotelny Ryjice

Nejnižší podání: 350 000 Kč
10189 budova bývalé kotelny RyjicePředmětem dražby jsou tyto nemovitosti: ­ budova bez čp/eč, technická vybavenost, postavená na pozemku parcelní číslo 133 ­ pozemek parcelní číslo 133, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 127 m2 Nemovitosti jsou pro obec Ryjice, katastrální území Ryjice zapsány na LV č. 31 v KN vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Zápis na dražbu: od 11.00 Místo konání dražby: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, místnost č. 208, 2. patro Dražební jistota: 105.000,-Kč Prohlídky: 1.termín dne 16.12.2008 ve 12:30 hodin (kontaktní telefon 606441451 – Ing. Tlustý) 2.termín dne 8.1.2009 v 11:00 hodin (kontaktní telefon 606441451 – Ing. Tlustý VYDRAŽENO!!!!!!!!!
Den dražby: 15.01.2009 11:30 Dražební vyhláška Detaily

10183 Terezín č.p. 80

Nejnižší podání: 800 000 Kč
10183 Terezín č.p. 80Předmětem dražby jsou nemovitosti: 1.budova č.p. 80, objekt k bydlení, postavená na pozemku parcelní číslo 94 2.pozemek parcelní číslo 94, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 229 m2 Nemovitosti jsou pro obec Terezín, katastrální území Terezín zapsány na LV číslo 64 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. Jedná se o nemovitosti zapsané do konkursní podstaty. Dražební jistota: 100.000,-Kč Na dražbu je možno se zapsat 27.2.2009 od 9:30 hodin do vyvolání licitátora. Tímto vyvoláním je zahájena dražba. SNÍŽENÁ CENA !!!!
Den dražby: 27.02.2009 10:00 Detaily

Veřejné výběrové řízení - DORMATIC s.r.o.

 
Veřejné výběrové řízení - DORMATIC s.r.o.Veřejné výběrové řízení, dle textu v příloze. Kontakt: Ing. Tlustý - 606 441 451 PŘÍPRAVA KUPNÍ SMLOUVY S VÍTĚZEM ŔÍZENÍ
Termín nabídek: 31.08.2009 08:35 Text výzvy Detaily

RD Litoměřice - 10159

Nejnižší podání: připravuje se
RD Litoměřice - 10159Dražba rodinného domu v Litoměřicích. Ulice Michalovická. Jedná se o dražbu OPAKOVANOU samostatně stojícího domu. Ihned volný.
  Protokol Mapka Detaily
12