Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

10178 RADVANEC

10178 RADVANEC 10178 RADVANEC

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:

­ budova č.p.7, jiná stavba postavená na pozemku parcelní číslo St. 147
­ budova e.č. 217, jiná stavba postavená na pozemku parcelní číslo St. 305
­ budova e.č. 218, jiná stavba postavená na pozemku parcelní číslo St. 306
­ budova e.č. 219, jiná stavba postavená na pozemku parcelní číslo St. 307
­ pozemek parcelní číslo St. 147, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 245 m2
­ pozemek parcelní číslo St. 305, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2
­ pozemek parcelní číslo St. 306, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2
­ pozemek parcelní číslo St. 307, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2
­ pozemek parcelní číslo 828, zahrada o výměře 112 m2
­ pozemek parcelní číslo 829, trvalý travní porost o výměře 5329 m2
­ pozemek parcelní číslo 1109, ostatní plocha o výměře 183 m2

Nemovitosti jsou pro obec Radvanec, katastrální území Radvanec zapsány na LV č. 826 v KN vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa.