Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

10179 pozemky Sebuzín

10179 pozemky Sebuzín10179 pozemky Sebuzín10179 pozemky Sebuzín10179 pozemky Sebuzín10179 pozemky Sebuzín

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:

- budova: část obce Sebuzín, č.p. 150, způsob využití: bydlení, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1433,
- budova: bez č.p./č.e, způsob využití: jiná st.,. způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo
vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1421
- budova: bez č.p./e.č. , způsob využití: jiná st.,. způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo
vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1422
- budova: bez č.p./e.č. , způsob využití: jiná st.,. způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo
vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1423
- budova: bez č.p./e.č. , způsob využití: jiná st.,. způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo
vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1425
- budova: bez č.p./e.č. , způsob využití: jiná st.,. způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo
vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1426
- budova: bez č.p./e.č. , způsob využití: jiná st.,. způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo
vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1428
- budova: bez č.p./e.č. , způsob využití: jiná st.,. způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo
vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1429
- budova: bez č.p./e.č. , způsob využití: jiná st.,. způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo
vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1434
- budova: bez č.p./e.č. , způsob využití: jiná st.,. způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo
vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1612

 

- pozemek: p.p.č. 1366 o výměře 884 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště
a rekreační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně
- pozemek: p.p.č. 1416 o výměře 224 m², druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: vodní nádrž
přírodní, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně
- pozemek: p.p.č. 1417 o výměře 3100 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná plocha,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně
- pozemek: p.p.č. 1418 o výměře 1639 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, způsob ochrany : rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně
- pozemek: p.p.č. 1420 o výměře 230 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně
- pozemek: p.p.č. 1421 o výměře 32 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně
- pozemek: p.p.č. 1422 o výměře 69 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně
- pozemek: p.p.č. 1423 o výměře 894 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně
- pozemek: p.p.č. 1425 o výměře 281 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně
- pozemek: p.p.č. 1426 o výměře 286 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně
- pozemek: p.p.č. 1427 o výměře 389 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně
- pozemek: p.p.č. 1428 o výměře 222 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně
- pozemek: p.p.č. 1429 o výměře 221 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně
- pozemek: p.p.č. 1431 o výměře 277 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně
- pozemek: p.p.č. 1433 o výměře 190 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně
- pozemek: p.p.č. 1434 o výměře 260 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně
- pozemek: p.p.č. 1605 o výměře 123 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně
- pozemek: p.p.č. 1612 o výměře 101 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně
vše v k.ú. Sebuzín, zapsaných na LV č. 19 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Labem.