Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

Ukončené dražby

Veřejné výběrové řízení - DORMATIC s.r.o.

 
Veřejné výběrové řízení - DORMATIC s.r.o.Veřejné výběrové řízení, dle textu v příloze. Kontakt: Ing. Tlustý - 606 441 451 PŘÍPRAVA KUPNÍ SMLOUVY S VÍTĚZEM ŔÍZENÍ
Termín nabídek: 31.08.2009 08:35 Text výzvy Detaily

Výbětové řízení - Velká Černoc

 
Výbětové řízení - Velká ČernocUKONČENO - příprava kupní smlouvy Prodej areálu – katastrální území Velká Černoc Forma prodeje: veřejné výběrové řízení a následné uzavření kupní smlouvy se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu Předmět prodeje: Budova č.p. 9 postavená v části obce Velká Černoc na pozemku parcelní číslo St. 45 Budova bez čp/če postavená na pozemku parcelní číslo St. 171 Budova bez čp/če postavená na pozemku parcelní číslo St. 172 Budova bez čp/če postavená na pozemku parcelní číslo St. 180 Pozemek parcelní číslo St. 45, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3325 m2 Pozemek parcelní číslo St. 171, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 447 m2 Pozemek parcelní číslo St. 172, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2 Pozemek parcelní číslo St. 180, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2 Pozemek parcelní číslo 77, zahrada o výměře 1249 m2 Pozemek parcelní číslo 81/1, ostatní plocha o výměře 84 m2 Pozemek parcelní číslo 81/2, ostatní plocha o výměře 1051 m2 Pozemek parcelní číslo 81/4, ostatní plocha o výměře 1460 m2 Pozemek parcelní číslo 82, ostatní plocha o výměře 156 m2 Pozemek parcelní číslo 83/1, ostatní plocha o výměře 3033 m2 Pozemek parcelní číslo 83/2, zahrada o výměře 154 m2 pozemek parcelní číslo 83/5, ostatní plocha o výměře 5907 m2 Vše zapsáno pro obec Měcholupy, katastrální území Velká Černoc, na LV číslo 248 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Louny.
Podávání nabídek do: 16.11.2009 15:00 Memorandum Detaily

RD Litoměřice - 10159

Nejnižší podání: připravuje se
RD Litoměřice - 10159Dražba rodinného domu v Litoměřicích. Ulice Michalovická. Jedná se o dražbu OPAKOVANOU samostatně stojícího domu. Ihned volný.
  Protokol Mapka Detaily

10187 budova učiliště Krásná Lípa

Nejnižší podání: 800 000 Kč
10187 budova učiliště Krásná LípaHala - Administrativní budova Souběžně s ulicí samostatně stojící, nepodsklepená, přízemní, zděná s nosným sloupovým systémem v 1.NP budova - hala s mírně sklonitou - vazníkovou střechou. Objekt je postaven na pozemku č.863/1, k.ú. Krásná Lípa. Objekt je obdélníkového půdorysu Zápis na dražbu: od 10.00 hod Dražební jistota: 240.000,-Kč NEVYDRAŽENO!!!!!!!!!
Připravuje se NA DOTAZ Dražební vyhláška Detaily

Výběrové řízení Šluknov 2.kolo

 
Výběrové řízení Šluknov 2.koloJedná se o ucelený soubor nemovitostí - provozní areál tvořený stavebními objekty, zastavěnými a dalšími navazujícími pozemky ve funkčním celku a venkovními úpravami. Areál je oplocen. Sloužil k textilní výrobě ( výroba přízí). V současné době je prázdný a nevyužívaný. V budově bývalé ubytovny je pronajata jedna bytová jednotka. UKONČENO - příprava kupní smlouvy
Podání nabídek do: 29.01.2010 09:00 Memorandum Detaily

Pozemky Brozany nad Ohří

Cena: Nejvyšší nabídce
Pozemky Brozany nad Ohříveřejné výběrové řízení a následné uzavření kupní smlouvy se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu - pozemky.
Podání nabídek do: 15.04.2010 14:00 Informační memorandum: Detaily

10198 ZZN Ćeská Kamenice

Nejnižší podání: 3 950 000 Kč
10198 ZZN Ćeská KameniceNemovitosti se nalézají v centrální části města Česká Kamenice naproti areálu bývalého pivovaru. Areál se nachází na svažitém pozemku v bezprostřední blízkosti hlavního komunikačního tahu po levé straně silnice I/13 (E442) vedoucího z okresního města Děčín na Liberec a Rumburk. Je napojen na veřejný rozvod vody, plynu, elektřiny. Kanalizace je svedena do septiku. Přístupová komunikace je zpevněna. Areál je využíván k výrobě a skladování krmných směsí. Budovy byly postaveny v roce 1901, v roce 1976 byla provedena jejich rekonstrukce. Do současnosti byla prováděna běžná údržba. Podrobnosti jsou uvedeny ve znaleckém posudku, který je k nahlédnutí u dražebníka.
Den dražby: 18.02.2011 10:00 Dražební vyhláška Detaily

Výběrové řízení Varnsdorf III.kolo

Cena: Nejvyšší nabídka
Výběrové řízení Varnsdorf III.koloJedná se o ucelený soubor nemovitostí - provozní areál tvořený stavebními objekty, zastavěnými a dalšími navazujícími pozemky ve funkčním celku a venkovními úpravami. Adresa - Mladoboleslavská 1363, 407 47 Varnsdorf.
Podávání nabídek do: 25.02.2011 10:00 Memorandum: Detaily
123