Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

10189 budova bývalé kotelny Ryjice

10189 budova bývalé kotelny Ryjice

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní, zděnou budovu se sklonitou střechou, obdélníkového půdorysu. Nemovitost se nachází v okrajové části obce Ryjice, po pravé straně hlavní silnice ve směru z Choratic, v upraveném svažitém terénu, který původně sloužil jako park, orientovaném na jihozápadní stranu. Ve vzdálenosti cca 200 m po silnici od Nemocnice následné péče v Ryjicích. Vzdálenost do centra města (Ústí nad Labem) je do 10 km. Zásobování je ztížené, přechodem přes oplocený pozemek s vraty a zpevněných ploch, jiného vlastníka.
Objekt je napojen na základní inženýrské sítě: elektřinu (rozvodna v těsném sousedství), rozvod pitné vody, kanalizaci a zemní plyn. Z objetu kotelny je vedenu potrubí již neužívaného dálkového topení.
Nemovitost nemá omezeno vlastnické právo.
Nemovitost je tvořena vlastním objektem kotelny bez přiděleného čísla popisného či čísla evidenčního, a pozemkem p.č.133, k.ú. Ryjice.