Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

Vila v Rumburku budova "B" 10172

Vila v Rumburku  budova Vila v Rumburku  budova Vila v Rumburku  budova Vila v Rumburku  budova

Jená se o : 

 - budova čp 1177, bydlení, postavená v části obce Rumburk 1 na pozemku parcelní číslo 1380
- pozemek parcelní číslo 1380, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m2
­- pozemek parcelní číslo 1381, ostatní plocha, o výměře 6062 m2

Nemovitosti jsou pro obec Rumburk, katastrální území Rumburk zapsány na LV č. 2473 v KN vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Dražební jistota: 1.050.000,-Kč

Den konání dražby: 15. května 2008
Místo konání dražby: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, místnost č. 460, 4. patro
Zápis účastníků: od 9.30 hodin v místě konání dražby
Zahájení dražby: v 10.00 hodin vyvoláním licitátora