Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

10175 autobus-dvoupatrový LEYLAND

10175 autobus-dvoupatrový LEYLAND10175 autobus-dvoupatrový LEYLAND

Předmětem dražby je autobus LEYLAND ATLANTEAN AN 68 bez STK, výrobní číslo RM 78 798, SPZ: NRH 802A. Vlastníkem předmětu dražby je pan David Griffiths, bytem Zámek Boreč, Boreč u Lovosic, PSČ 410 02. Autobus byl v červnu 2005 opravován v dílnách navrhovatele dražby. Vzhledem ke skutečnosti, že si vlastník autobus po několika marných výzvách nevyzvedl, neuhradil cenu opravy včetně úroku z prodlení a cenu za skladování věci, byl dopisem ze dne 17.4.2007 opětovně vyzván, aby si autobus vyzvedl. Současně byl poučen o tom, že pokud si autobus nevyzvedne, bude tento podle § 656 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, prodán.