Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

Ukončené dražby

10184 Terezín č.p. 22

Nejnižší podání: 2 000 000 Kč
10184 Terezín č.p. 22Předmětem dražby jsou nemovitosti: 1.budova č.p. 22, objekt k bydlení, postavená na pozemku parcelní číslo 31 2. pozemek parcelní číslo 31, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 636 m2 Nemovitosti jsou pro obec Terezín, katastrální území Terezín zapsány na LV číslo 64 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. Jedná se o nemovitost zapsanou do konkursní podstaty. VYDRAŽENO !!!!
Den dražby: VYDRAŽENO Dražební vyhláška Detaily

10186 vila "C" RUMBURK

Nejnižší podání: 2 642 094 Kč
10186 vila  "C" RUMBURKDražba vily v klidné části Rumburku. Umístěna v areálu parku, který rovněž předmětem dražby. Zastavenáná plocha 295 m2. Park 8 213 m2. Vhodné jako reprezentační sídlo. Sousedí s vlilou - dražba 10185. NEVYDRAŽENO!!!!!!!!
Den dražby: NA DOTAZ !!!! Dražební vyhláška Detaily

10188 park Krásná Lípa - ZAHRADY

Nejnižší podání: 500 000 Kč
10188 park Krásná Lípa - ZAHRADYProdej pozemků a vodní ploch v k.ú- Zahrady - Krásná Lípa. Zápis: 10.30 Místo konání dražby: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, místnost č. 208, 2. patro Dražební jistota: 150.000,-Kč NEVYDRAŽENO !!!!!
Den dražby: NA DOTAZ Dražební vyhláška Detaily

Petrovice u Karviné a Marklovice - Celkem

Vyjednávací cena: 200 Kč
Petrovice u Karviné a Marklovice - CelkemProdej pozemků v Petrovicích u Karviné K.Ú.: Petrovice u Karviné K.Ú.: Dolní Marklovice Celková výměra: 100 ha
  Detaily

Zotavovna v Jetřichovicích

Vydraženo: 19800000
Zotavovna v JetřichovicíchNemovitost se nachází cca 300 m od státní silnice II. třídy Jetřichovice – Rynartice – Chřibská a 400 m od centra obce Jetřichovice a státní silnicí Česká Kamenice – Hřensko. Okolní zástavbu tvoří cca 200 m vzdálené samostatně stojící menší rodinné domy se zahradami. Bývalá ozdravovna je napojena na vlastní vodovodní zdroj a vodojem, umístěné mimo pozemky ozdravovny. Využívané veřejné rozvody jsou přívod el. proudu, kanalizace a telefon. Není k dispozici zemní plyn, pro potřeby kuchyně je u objektu odpařovací stanice PB. Pozemky jsou rovinné a v části u centrálního objektu mírně svažité s orientací na jih až jihozápad, nachází se v CHKO Labské pískovce a v Národním parku České Švýcarsko a jsou přístupné po zpevněné komunikaci.
  Detaily

Prodej pozemku v Petrovicích u Karviné (p.č.211)

Vyjednávací cena: 500 Kč
Prodej pozemku v Petrovicích u Karviné (p.č.211)Pozemek v k.u. Petrovice u Karviné 71705 301 m2. Petrovice u Karviné ( cca 4300 obyvatel) jsou víceméně předměstím Karviné ( 64000 obyvatel).
  Detaily

Prodej pozemku v Petrovicích u Karviné (p.č.225)

Vyjednávací cena: 225 Kč
Prodej pozemku v Petrovicích u Karviné (p.č.225)Pozemek v k.u. Petrovice u Karviné 56 301 m2. Petrovice u Karviné ( cca 4300 obyvatel) jsou víceméně předměstím Karviné ( 64000 obyvatel). ZAMLUVENO!!!!
  Detaily

Dražba 10167

Nejnižší podání:
Pohledávky úpadce Josef Mikan.
Den dražby: 25.03.2008 12:00 Detaily

Terezín - mlýn

Cena: prozatím nestanoveno
Terezín  - mlýnPřiparavujeme prodej nemovitosti v Terezíně. Jedná se o nemovitost zapsanou do konkursní podstaty. PRODÁNO !!!!!
  Detaily

Areál Žalhostice 10174

Nejnižší podání: 800 000 Kč
Areál Žalhostice 10174Dražba areálu v Žalhosticích u Litoměřic. Prodej z konkursní podstaty úpadce Josef Mikan, ALFA- MIKAN. VYDRAŽENO : 1 . 075. 000,- Kč
Den dražby: 25.04.2008 10:00 Posudek Dražební vyhláška Detaily
123