Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

10177 Albrechtice - Frýdlant

10177 Albrechtice - Frýdlant10177 Albrechtice - Frýdlant

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:

­ budova čp 153, bydlení, postavená v části obce Albrechtice u Frýdlantu na pozemku parcelní číslo St. 118
­ pozemek parcelní číslo St. 118, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 509 m2
­ pozemek parcelní číslo 124, trvalý travní porost o výměře 2800 m2

Nemovitosti jsou pro obec Frýdlant, katastrální území Albrechtice u Frýdlantu zapsány na LV č. 283 v KN vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant.