Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

Dražby, konkursy, likvidace - Vedra.cz

Provádění veřejných dražeb dobrovolných  podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Jsme držiteli koncesní listiny, která je opravňuje k provádění veřejných dražeb. Jsme tedy dražebníky ve smyslu zákona 26/2000 Sb. a nabízíme své služby při realizaci prodeje formou veřejné dražby ( aukce ) :

  • nemovitostí 
  • převoditelných majetkových práv (pohledávky)
  • prodej podniků
  • podílů v obchodní společnosti či družstvu
  • prodeje souborů movitých věcí
  • další služby se shora uvedenými činnostmi související

Další činností je insolveční správa, oddlužení, moratorium, reorganizace, konkursy, likvidace společností a realitní činnost.

V rámci těchto činností se zabýváme přímým prodejem nemovitostí, správou majetku. V naší správě jsou jak budovy, tak pozemky či jiné majetkové hodnoty. Našimi klienty jsou banky, správci konkursních podstat, právnické osoby, podnilatelské i nepodnikatelské subjekty.

I Vy můžete zpeněžit svůj majetek ( nemovitosti, movité věci, práva, obchodní podíly, pohledávky apod.) formou veřejné dražby (aukce).

Vzhledem ke skutečnosti, že pracujeme jako advokát a ekonom můžeme nabídnout celé spektrum služeb. V rámci realitní a developerské činnosti dokážeme Vaši nemovitost ( dům,stavební  pozemek, les, ornou půdu, zahradu, louku) zhodnotit či navrhnout nejvýhodnější postupy jejího prodeje, a to jak formou dražby ( aukce),  tak přímým prodejem.

Služby poskytujeme v rámci celé České republiky.