Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

10176 haly - Vítkov u Tachova

10176 haly -  Vítkov u Tachova10176 haly -  Vítkov u Tachova10176 haly -  Vítkov u Tachova10176 haly -  Vítkov u Tachova10176 haly -  Vítkov u Tachova

Předmětem dražby je soubor nemovitostí:

­ budova bez č.p./e.č., garáž postavená v části obce Tachov na pozemku parcelní číslo 251/29
­ budova bez č.p./e.č., garáž postavená v části obce Tachov na pozemku parcelní číslo 251/33
­ pozemek parcelní číslo 251/29, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 930 m2
­ pozemek parcelní číslo 251/33, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.044 m2

Nemovitosti jsou zapsány pro obec Tachov, katastrální území Vítkov u Tachova na LV č. 237 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov.