Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

Dražby nemovitostí

10186 vila "C" RUMBURK

Nejnižší podání: 2 642 094 Kč
10186 vila  "C" RUMBURKDražba vily v klidné části Rumburku. Umístěna v areálu parku, který rovněž předmětem dražby. Zastavenáná plocha 295 m2. Park 8 213 m2. Vhodné jako reprezentační sídlo. Sousedí s vlilou - dražba 10185. NEVYDRAŽENO!!!!!!!!
Den dražby: NA DOTAZ !!!! Dražební vyhláška Detaily

10188 park Krásná Lípa - ZAHRADY

Nejnižší podání: 500 000 Kč
10188 park Krásná Lípa - ZAHRADYProdej pozemků a vodní ploch v k.ú- Zahrady - Krásná Lípa. Zápis: 10.30 Místo konání dražby: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, místnost č. 208, 2. patro Dražební jistota: 150.000,-Kč NEVYDRAŽENO !!!!!
Den dražby: NA DOTAZ Dražební vyhláška Detaily

10187 budova učiliště Krásná Lípa

Nejnižší podání: 800 000 Kč
10187 budova učiliště Krásná LípaHala - Administrativní budova Souběžně s ulicí samostatně stojící, nepodsklepená, přízemní, zděná s nosným sloupovým systémem v 1.NP budova - hala s mírně sklonitou - vazníkovou střechou. Objekt je postaven na pozemku č.863/1, k.ú. Krásná Lípa. Objekt je obdélníkového půdorysu Zápis na dražbu: od 10.00 hod Dražební jistota: 240.000,-Kč NEVYDRAŽENO!!!!!!!!!
Připravuje se NA DOTAZ Dražební vyhláška Detaily

10198 ZZN Ćeská Kamenice

Nejnižší podání: 3 950 000 Kč
10198 ZZN Ćeská KameniceNemovitosti se nalézají v centrální části města Česká Kamenice naproti areálu bývalého pivovaru. Areál se nachází na svažitém pozemku v bezprostřední blízkosti hlavního komunikačního tahu po levé straně silnice I/13 (E442) vedoucího z okresního města Děčín na Liberec a Rumburk. Je napojen na veřejný rozvod vody, plynu, elektřiny. Kanalizace je svedena do septiku. Přístupová komunikace je zpevněna. Areál je využíván k výrobě a skladování krmných směsí. Budovy byly postaveny v roce 1901, v roce 1976 byla provedena jejich rekonstrukce. Do současnosti byla prováděna běžná údržba. Podrobnosti jsou uvedeny ve znaleckém posudku, který je k nahlédnutí u dražebníka.
Den dražby: 18.02.2011 10:00 Dražební vyhláška Detaily
1