Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

10198 ZZN Ćeská Kamenice

10198 ZZN Ćeská Kamenice10198 ZZN Ćeská Kamenice10198 ZZN Ćeská Kamenice

Soubor věcí nemovitých, který tvoří:
 budova bez č.p./č.e. postavená na p.p.č. St. 106/1
 p.p.č. St. 106/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2966 m2
 p.p.č. 389/4, orná půda o výměře 80 m2
 p.p.č. 2489, ostatní plocha o výměře 2314 m2
 p.p.č. 2694, ostatní plocha o výměře 95 m2

Nemovitosti jsou pro obec Česká Kamenice, katastrální území Česká Kamenice zapsány na LV číslo 1134 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.