Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

Výběrové řízení Varnsdorf III.kolo

Výběrové řízení Varnsdorf III.koloVýběrové řízení Varnsdorf III.kolo

Předmět prodeje:
- Budova č.p. 1357 postavená v části obce Varnsdorf na pozemku parcelní číslo 5818/1, Budova č.p. 1363 postavená v části obce Varnsdorf na pozemku parcelní číslo 5817
- Budova bez čp/če postavená na pozemku parcelní číslo 5818/2
- Budova bez čp/če postavená na pozemku parcelní číslo 5818/3
- Pozemek parcelní číslo 5817, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 261 m2
- Pozemek parcelní číslo 5818/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2
- Pozemek parcelní číslo 5818/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5170 m2
- Pozemek parcelní číslo 5818/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1810 m2
- Pozemek parcelní číslo 5821, ostatní plocha o výměře 1505 m2

Vše zapsáno pro obec Varnsdorf, katastrální území Varnsdorf na LV číslo 3360 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.