Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

10187 budova učiliště Krásná Lípa

10187 budova učiliště Krásná Lípa10187 budova učiliště Krásná Lípa10187 budova učiliště Krásná Lípa

 budova: bez č.p./č.e., způsob využití: občanská vybavenost, postavená na pozemku p.p.č. st. 863/1
 pozemek: st.p.č. 863/1 o výměře 3397 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek: st.p.č.1272 o výměře 58 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek: p.p.č. 1941 o výměře 1419 m², druh pozemku: ostatní plocha
 pozemek: p.p.č. 1942/3 o výměře 2005 m², druh pozemku: ostatní plocha
 pozemek: p.p.č. 1943/1 o výměře 6683 m², druh pozemku: ostatní plocha


Nemovitosti jsou pro obec Krásná Lípa, k.ú. Krásná Lípa, zapsány na LV č.1516 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Základy betonové s nezjištěnou izolací. Nosné konstrukce zděné doplněné sloupy ve střední části z oceli. Krov z dřevěných vazníků. Krytina z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu - žlaby a svody. Hromosvod ano. Okna dř. zdvojená - typová (otvíravá a vyklápěcí). Dveře plechové a dř. plné - typové. Podlaha z v 1.NP z betonové mazaniny s ker. dlažbou, v patře PVC. Podhled rovný. Elektroinstalace ano. Vnější omítky pouze na štítech. Vnitřní úpravy povrchů z váp. omítek s keramickými či sololitovými obklady. Vnitřní vybavení není. Vytápění ÚT napojené na centrální zdroj tepla - nefunkční, rozvody a radiátory poškozené nebo chybějící.