Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

Pozemky Brozany nad Ohří

Pozemky Brozany nad OhříPozemky Brozany nad OhříPozemky Brozany nad OhříPozemky Brozany nad Ohří

Předmět prodeje:
pozemek parcelní číslo St. 338/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2091 m2
pozemek parcelní číslo St. 511/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 464 m2
pozemek parcelní číslo 523, trvalý travní porost o výměře 400 m2
pozemek parcelní číslo 524, trvalý travní porost o výměře 108 m2

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr
pozemek parcelní číslo 520 o výměře 75 m2
pozemek parcelní číslo 521 o výměře 130 m2
pozemek parcelní číslo 522 o výměře 211 m2
pozemek parcelní číslo 523 o výměře 5398 m2
pozemek parcelní číslo 527 o výměře 787 m2
pozemek parcelní číslo 529 o výměře 909 m2
pozemek parcelní číslo 534 o výměře 6258 m2

Nemovitosti jsou pro obec Brozany nad Ohří, katastrální území Brozany nad Ohří, zapsány na LV číslo 3080 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice.


Popis:
Jedná se o pozemky v katastrálním území Drozany nad Ohří. Na pozemcích St. 338/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2091 m2 a parcelní číslo St. 511/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 464 m2 je umístěna stavba jiného vlastníka.