Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

Veřejné výběrové řízení - DORMATIC s.r.o.

Veřejné výběrové řízení - DORMATIC s.r.o.

Předmět prodeje:
­ budova č.p. 34, jiná stavba, postavená na pozemku parcelní číslo 53/1 v části obce Božtěšice
­ pozemek parcelní číslo 50/1, orná půda o výměře 1169 m2
­ pozemek parcelní číslo 53/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1559 m2
­ pozemek parcelní číslo 53/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 559 m2
Nemovitosti jsou pro obec Ústí nad Labem, katastrální území Božtěšice zapsány na LV č. 193 v KN vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

Cena v místě a čase obvyklá nemovitého majetku byla stanovena dne 14.2.2009 posudkem číslo 5282/043 znalce Ing. Vladimíra Chabery a činí 980.000,-- Kč.