Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

Výběrové řízení Šluknov 2.kolo

Výběrové řízení Šluknov 2.koloVýběrové řízení Šluknov 2.koloVýběrové řízení Šluknov 2.kolo

Předmět prodeje:
Budova č.p. 641 postavená v části obce Šluknov na pozemku parcelní číslo 1392
Budova č.p. 672 postavená v části obce Šluknov na pozemku parcelní číslo 1393
Budova č.p. 776 postavená v části obce Šluknov na pozemku parcelní číslo 1386
Budova bez čp/če postavená na pozemku parcelní číslo 1390
Budova bez čp/če postavená na pozemku parcelní číslo 1391
Budova bez čp/če postavená na pozemku parcelní číslo 1886/2
Pozemek parcelní číslo 1366/2, ostatní plocha o výměře 32 m2
Pozemek parcelní číslo 1386, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m2
Pozemek parcelní číslo 1387, vodní plocha o výměře 742 m2
Pozemek parcelní číslo 1388, ostatní plocha o výměře 5040 m2, zapsáno pro obec Šluknov
Pozemek parcelní číslo 1389, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 420 m2
Pozemek parcelní číslo 1390, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6219 m2
Pozemek parcelní číslo 1391, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5261 m2
Pozemek parcelní číslo 1392, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8565 m2
Pozemek parcelní číslo 1393, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 404 m2
Pozemek parcelní číslo 1886/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m2
Pozemek parcelní číslo 1886/3, ostatní plocha o výměře 441 m2
Pozemek parcelní číslo 1890, ostatní plocha o výměře 1541 m2
Pozemek parcelní číslo 1892, ostatní plocha o výměře 1599 m2
Pozemek parcelní číslo 1915, ostatní plocha o výměře 3311 m2
Pozemek parcelní číslo 1917, ostatní plocha o výměře 1046 m2

Vše zapsáno pro obec Šluknov, katastrální území Šluknov, na LV číslo 122 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk