Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

10188 park Krásná Lípa - ZAHRADY

10188 park Krásná Lípa - ZAHRADY

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:

 pozemek: p.p.č. 30 o výměře 417 m², druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: vodní nádrž umělá
 pozemek: p.p.č. 31/1 o výměře 4754 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
 pozemek: p.p.č. 32/3 o výměře 1654 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha

Nemovitosti jsou pro obec Krásná Lípa, k.ú. Zahrady, zapsány na LV č. 75 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.


Popis předmětu dražby:
Pozemek parcelní číslo 30: jedná se o umělou vodní nádrž - parkový rybníček s klidnou hladinou bez možnosti chovu ryb.
Pozemky parcelní číslo 31/1 a 32/3: pozemky jsou využívány jako sportoviště