Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

10186 vila "C" RUMBURK

10186 vila

Jená se o :

­- budova čp 1107, bydlení, postavená v části obce Rumburk 1 na pozemku parcelní číslo 1377
­- pozemek parcelní číslo 1377, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2
­- pozemek parcelní číslo 1378, ostatní plocha, o výměře 8213 m2

Nemovitosti jsou pro obec Rumburk, katastrální území Rumburk zapsány na LV č. 2473 v KN vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

VĚCI MOVITÉ:

­ stůl pracovní dřevěný velký
­ pultový mrazák zn. SKANDILUX
­ nerezový dvoudřez
­ 2 ks sporák kombinovaný SPE

Dražební jistota: 793.000,-Kč

Den konání dražby: 15. leden 2009
Místo konání dražby: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, místnost č. 208
Zápis účastníků: od 10.00 hodin v místě konání dražby
Zahájení dražby: v 10.30 hodin vyvoláním licitátora