Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

Profesní životopis - JUDr. Přemysl Kamenář

nar. 7. 10. 1954
Po ukončení studia na právnické fakultě UJEP v Brně pracoval právník, posléze po vykonání advokátních zkoušek jako advokát, a to až do současné doby. Je členem České advokátní komory.

Je dražebníkem, insolvenčním správcem a likvidátorem.